<
Přeskočit na obsah

Dny Fajne rodiny

Skočit zpět na výpis všech akcí

Neslyšící syn: projekce filmu + debata

Film: Neslyšící syn (Doof kind), Nizozemsko / USA, 2017/ české titulky

Snímek je svědectvím o výchově založené na lásce a respektování potřeb dítěte a oslavou znakového jazyka jakožto přirozeného komunikačního prostředku v rodině s neslyšícím dítětem.

Projekce filmu je součástí projektu “Žít normálně”, který vznikl ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a organizací Jeden Svět Ostrava. Hlavním cílem projektu je podpořit začlenění osob s postižením do běžné společnosti a posílit veřejné povědomí o sounáležitosti všech lidí, bez ohledu na jejich zdravotní stav či postižení. Tato potřeba vzniká především díky současnému trendu v Moravskoslezském kraji, kdy se přechází od institucionální (ústavní) péče k péči, která umožní setrvání v přirozeném prostředí člověka.

Hostem pro toto promítání je Martina Zemanová, konzultantka pro organizaci Tichý svět, o. p. s. , je uživatelkou českého znakového jazyka. Seznámíte se tedy například s tím, co to je Tichá linka a jak funguje online tlumočení. Ale zároveň také, jaké je to vyrůstat jako neslyšící dcera slyšících rodičů.

Trailer: https://video.pmgstatic.com/files/videos/157/738/157738633/162354745_725cea.mp4