<
Přeskočit na obsah

Dny Fajne rodiny

Skočit zpět na výpis všech akcí

Rodina? Tým pro život.

Rodina jako tým pro život. Touto optikou se na rodinu dívají autoři stejnojmenné výstavy z Centra pro rodinu a sociální péči. Výstava je tvořena souborem koláží ze snímků fotografky Lucie Petrůjové. Snaží se vyvolat zamyšlení nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny jako týmu, nad hodnotami, které vytváří, její nezastupitelností pro společnost i náležitým oceněním. Výstava chce inspirovat kolemjdoucího, vyvolat v něm úvahu o vlastním osobním životě, posílit jeho sebeúctu a uvědomění si, že je také cenným článkem v týmu své vlastní rodiny. Zamyšlení nemá vyvolat pouze obrazové ztvárnění. Jednotlivé panely komunikují i slovem – na každém je pojem s otazníkem a k němu přiřazená myšlenka. Tyto „mikro“ úvahy vycházejí z mnohaletých zkušeností, textovou část sestavila lektorka řady programů centra, MUDr. Maria Fridrichová.

Mezilidské vztahy jsou v současné době vystavené velkému tlaku. Rostoucí nejistota, měnící se okolnosti a dopady četných omezení poznamenávají životy nás všech. O to víc důležité je upozorňovat na téma rodiny, uvědomovat si její hodnotu pro jednotlivce i společnost a oceňovat její přínosy. Výstava, která doprovází Dny Fajne rodiny, nás chce v tomto duchu oslovit. Stavte se!