Publikováno 31.1.2021

Akční plán 2021

Rada města schválila 26. ledna 2021 Akční plán pro rodinnou politiku na rok 2021. Na přípravě tohoto dokumentu se od podzimu 2020 podílelo několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center i aktivních rodičů z řad ostravské veřejnosti. Zásadní roli sehrála Komise pro rodinu a volný čas a koordinátorka rodinné politiky. Děkujeme všem za jejich podněty!

PRIORITY RODINNÉ POLITIKY

Aktuální akční plán navazuje na Koncepci rodinné politiky 2019-2022, která má 6 priorit, akční plán je dále rozpracovává a navrhuje konkrétní opatření vedoucí k jejich naplnění. Co si pod tím máte představit? Jaký přínos mohou mít aktivity města pro vás pro občany, pro vaši rodinu?