Dotace

Kromě podpory v oblasti propagace a projektů, které FAJNA RODINA realizuje, nabízí statutární město Ostrava možnost zažádat také o finanční dotaci na podporu prorodinných aktivit.

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti rodinné politiky se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou škol, školských zařízení, příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a městských obvodů, jiných organizací zřízených nebo založených statutárním městem Ostrava a městskými obvody a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Účelem dotačních prostředků v oblasti rodinné politiky je finančně přispět k podpoře a posílení prorodinných aktivit, činností pomáhajících rodinám při zajišťování přirozených funkcí, upevňování mezigeneračních vztahů a vytváření podmínek pro zdravý vývoj rodin. Dosud byly v rámci dotačního titulu Rodinná politika podpořeny tyto organizace. Informace k nové dotační výzvě na rok 2021 budou zveřejněny v průběhu podzimu 2020.

V případě, že Vás toto téma zajímá, můžete se podívat na informace pro žadatele a příjemce účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti rodinné politiky.