Dotace statutárního města Ostravy v oblasti rodinné politiky

Pořádáte akce pro rodiny? Připravujete aktivity a projekty na podporu rodinného života v Ostravě? Pak by vás mohla zajímat možnost zažádat o finanční dotaci na vaši činnost.

Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č. 1075/ZM1822/16 ze dne 16.9.2020 výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO v oblasti Rodinná politika na rok 2021. Lhůta pro podání žádostí je od 19.10.2020 do 30.10.2020

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti rodinné politiky se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou škol, školských zařízení, městských obvodů, příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a městských obvodů, jiných organizací zřízených nebo založených statutárním městem Ostrava a městskými obvody a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE A KONTAKTY NAJDETE NA STRÁNKÁCH MĚSTA.

Zde je přehled projektů z oblasti rodinné politiky, které byly dotací podpořeny v minulém období.