Dotazníkový průzkum potřeb ostravských rodin

Jedním z cílů rodinné politiky města je vést dialog s rodinami, které v Ostravě žijí. Abychom zjistili, co potřebují, jak tráví volný čas a co jim chybí, připravili jsme spolu s Ostravskou univerzitou dotazníkový průzkum pro ostravské rodiny. Vyplnění dotazníku nezabere více než 15 minut. Zapojte se a pomozte nám ke smysluplnému nasměrování aktivit rodinné politiky. Děkujeme.

> VYPLNIT DOTAZNÍK

Dotazníková šetření již byla v ČR v minulosti použita pro přípravu strategií rodinné politiky na krajské úrovni (např. Liberecký, Královehradecký a Ústecký kraj) či na úrovni měst a obcí (Olomouc, Příbor, Židlochovice atd.). Tento způsob sběru informací již v současnosti tedy představuje jeden z běžných způsobů, jak lépe zacílit rodinnou politiku. Autoři metodiky dotazníkového šetření z Ostravské univerzity vycházeli také z „Šetření kvality života faktorů z pohledu obyvatel centra Ostravy“ z roku 2018, jehož výsledky lze interpretovat i tak, že rodinná politika představuje jeden z prvků, kterými lze působit na stabilizaci dlouhodobé ztráty počtu obyvatel statutárního města Ostravy.

Aktuální dotazník zjišťuje:

  • nakolik jsou respondenti spokojení s nabídkou a dostupností služeb, sportovních a kulturních akcí a dalších volnočasových a prorodinných aktivit v jejich okolí,
  • jakou podporu by respondent pro svou (budoucí) rodinu potřebovali a co mu ve městě chybí,
  • zda respondent se svou rodinou zvažuje odstěhování z Ostravy a případně z jakého důvodu,
  • jakým způsobem tráví ostravské rodiny svůj volný čas o víkendech a o svátcích,
  • co by respondenti navrhli pro zpříjemnění rodinného života v Ostravě a jak celkově vnímají zázemí, které se město snaží pro rodiny vytvářet.