<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Dotační program ke zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií

Dotační program ke zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií

Město nabídne nový dotační program ke zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií, které je nutno uhradit v souvislosti s realizací sportovních, tělovýchovných, kulturních, volnočasových a prorodinných aktivit. O podporu mohou žádat subjekty, které ve městě zajišťují vyjmenované činnosti a u kterých došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 procent proti roku 2021. Město pro tento účel vyčlenilo 20 milionů korun. Program bude vyhlášen jako dvoukolový, s možností podat žádosti v květnu a srpnu. Nový společný dotační program města způsob finanční pomoci schválili na svém dubnovém zasedání zastupitelé.

Program cílí zejména k podpoře celoroční činnosti subjektů, byť ani krátkodobé aktivity nejsou vyloučeny. Finanční podporu lze využít na úhradu energií – elektrické energie, tepla, plynu a páry. Minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost bude 10 000 korun, maximální výše pak 1 milion korun. Zájemci mohou podat žádosti v prvním kole dotačního programu od 22. května do 30. května nebo v druhém kole, kdy lze žádosti podat od 8. srpna do 22. srpna 2022. O prvních žádostech bude rozhodnuto do 30. června, o dalších pak do 30. září. Bližší informace včetně podmínek k této podpoře jsou k dispozici na webových stránkách www.ostrava.cz, pro žadatele z oblasti Rodinná politika na tomto linku.

Informační seminář pro zájemce se uskuteční 10.05.2022 od 16.00 hod v místnosti č. 306 Magistrátu města Ostravy – více zde