<
Přeskočit na obsah

Priority

Na co se zaměřujeme?

prioritní oblasti, které určují směřování i samotnou realizaci rodinné politiky

Ostravě záleží na tom, aby rodiny, které zde žijí, cítily, že jsou zde doma, že je město podporuje a váží si jich. Na tomto principu stojí i samotná rodinná politika statutárního města Ostravy – snaží se o vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny, ve kterém mohou naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat.

Rodinná politika v Ostravě stojí na 6 prioritách – hlavních bodech směřování. Co si pod tím představit? Jaký přínos mohou mít aktivity města pro rodiny, které zde žijí?

Alternativní text

Komunikace

Komunikace s rodinou

Přečíst

Alternativní text

Komunitní život

Podpora komunitního života

Přečíst

Alternativní text

Prevence a volný čas

Podpora prevence ohrožení
rodiny, rozvoj aktivit

Přečíst

Alternativní text

Síla rodiny

Podpora budování rodinných
vazeb, včetně mezigeneračních.

Přečíst

Alternativní text

Svobodná volba

Podpora svobodné volby
rodiny.

Přečíst

Alternativní text

Zdroje

Vytváření podmínek a finančních
zdrojů pro podporu života rodin.

Přečíst

Rádi byste se do tvorby či samotné realizace aktivně zapojili? Máte podněty? Uvítáme je na fajnarodina@ostrava.cz