<
Přeskočit na obsah

Fajna rodina

Kdo je Fajna rodina?

… hravý nástroj pro lepší komunikaci rodinné politiky statutárního města Ostravy.

FAJNA RODINA je rodina, kterou si představujeme, když připravujeme různé aktivity. Zdánlivě možná nic nepotřebuje, nestrádá, ale ve skutečnosti je spousta věcí, které jí mohou usnadnit a zpříjemnit život v Ostravě. V širším pojetí je pak FAJNA RODINA komunita rodin, ale i jednotlivců, kteří se podílejí na komunitním životě Ostravy, pořadatelů rodinných akcí, zástupců města, politiků i úředníků, kteří usilují o formování prorodinného klimatu ve městě. Aby rodiny v Ostravě žily rády, přiváděly sem své přátelé a blízké a zůstávaly zde.

Pod touto „značkou“ realizujeme například DNY FAJNE RODINY, vytváříme síť MÍST PŘÁTELSKÝCH RODINĚ nebo spravujeme FACEBOOKOVÝ PROFIL, který pravidelně plníme tipy na rodinné akce a aktivity v Ostravě a okolí.

Logo ke stažení

Do mnohých aktivit FAJNE RODINY se zapojují městské obvody, rodinná centra, kulturní a jiné instituce, neformální sdružení i neziskové organizace. Snažíme se o jejich identifikaci pomocí loga FAJNA RODINA – po konzultaci lze logo uvádět na souvisejících propagačních materiálech, web stránkách apod. Takto označené jsou zejména akce a aktivity podpořené účelovou dotací, naše logo ale sdílí i řada spolupracujících organizací, pro které je rodina důležitou cílovou skupinou. Patříte k nim?

LOGO KE STAŽENÍ
GRAFICKÝ MANUÁL KE STAŽENÍ

Máte otázky? Napadá vás, co by ostravským rodinám prospělo? Chcete se zapojit a být aktivním tvůrcem rodinných aktivit? Napište nám na fajnarodina@ostrava.cz.