<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Mimořádná podpora pro neziskové organizace

Mimořádná podpora pro neziskové organizace

Nový program na podporu organizací neziskového sektoru, jejichž existenci ohrozila opatření k omezení šíření koronaviru, město vyhlásilo v úterý 2. března. Jednorázovou pomoc ve výši 20 tisíc korun mohou získat ostravské organizace pracující v oblasti kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit a rodinné politiky.

„Uvědomujeme si velmi dobře, že neziskové organizace potřebují, stejně jako před rokem, naši pomoc. Jsme připraveni jejich žádosti obratem zpracovat a v týdenních intervalech schvalovat. Podporu mohou organizace čerpat na pokrytí mzdových, provozních, administrativních, případně i režijních nákladů nebo na nájem v případě, že jim ho již neodpustil majitel nemovitosti, ve které sídlí,“ uvedla náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Pomoc je určena organizacím, které ke dni podání žádosti prokazatelně provozovaly své aktivity v uvedených oblastech na území města Ostravy nejméně jeden rok a zároveň na základě krizových opatření musely přerušit svou činnost. Čestným prohlášením doloží fixní náklady, které jim zůstaly i po přerušení jejich provozu za předpokladu, že nejsou kryty dotacemi města k financování jejich celoroční činnosti.

Žádosti mohou zájemci podávat elektronicky i poštou prostřednictvím jednoduchého formuláře zveřejněného na webu města Ostravy WWW.OSTRAVA.CZ/POMOCNEZISKOVKAM. Případné dotazy lze posílat na mailovou adresu POMOCNEZISK@OSTRAVA.CZ.