<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Město přispěje na podporu prorodinných a volnočasových aktivit

Město přispěje na podporu prorodinných a volnočasových aktivit

Město znovu přispěje na podporu prorodinných aktivit. Do výběrového řízení se mohou od 18. do 27. října přihlásit fyzické i právnické osoby, které pořádají akce pro rodiny, programy na podporu mezigeneračního soužití nebo se zaměřují na zkvalitnění rodinných vazeb či poradenství v oblasti rodinného života. O přidělení dotací se rozhodne v lednu.

„Vedle podpory velkých kulturních projektů vnímáme také potřebu podporovat i menší komunitně zaměřené akce a aktivity pro rodiny, které většinou vznikají jen z čisté potřeby lidí se setkávat, vzájemně spolu komunikovat a dělit se o své starosti i radosti. Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili dotační program v oblasti rodinné politiky, což považuji za velice dobrý krok. Cílem je podpořit spolky a neziskové organizace, které se v této činnosti angažují, neboť jsme přesvědčeni, že především rodinám s dětmi je třeba nabídnout kvalitní a finančně nenáročnou možnost společného trávení volného času,“ uvedl resortní náměstek Zbyněk Pražák.

Na podporu prorodiných projektů byla pro příští rok předběžně alokována částka ve výši 1,1 milionu korun. Každoročně je z tohoto dotačního titulu podpořena činnost zhruba 15 – 20 organizací. Jedná se především o systematické celoroční činnosti subjektů, které se snaží o vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin a usilují o odstranění překážek, jimž rodiny čelí. Podporu mohou získat ale i jednorázové akce k aktivizaci rodin nebo aktivity vedoucí k posílení mezigeneračního soužití. Podpořené projekty by měly naplňovat priority koncepce rodinné politiky města Ostravy.

Ostrava kromě aktivit pro rodinu jako celek podporuje i zájmové a volnočasové aktivity pro děti a mládež do 26 let nebo naopak pro seniory (celoroční i jednorázová činnost). V minulém roce bylo podpořeno celkem 114 volnočasových projektů, pro příští rok je předpokládaný objem finančních prostředků ve výši šest milionů korun. Podrobnější informace naleznete zde.

Rodinná politika města Ostravy reaguje na nepříznivý demografický vývoj, ať už jde o stárnutí populace nebo o stěhování mladých, ekonomicky aktivních lidí mimo město. Snaží se vytvořit podmínky, které budou zejména pro mladé rodiny signálem, že město o ně stojí a uvědomuje si jejich nenahraditelnou roli.