<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Ostrava očima mladých - plusy i mínusy z pohledu nastupující generace.

Ostrava očima mladých - plusy i mínusy z pohledu nastupující generace.

Jak vidí život v Ostravě mladá generace? S čím jsou spokojeni, a kde naopak vidí rezervy mladí lidé ve věku 15-30 let? Zvažují, že po škole zůstanou dál ve městě, a třeba zde jednou i založí rodinu?

V realizovaném průzkumu respondenti hodnotili spokojenost s různými aspekty života v Ostravě. Jako nejpalčivější problém vnímají nedostatek finančně dostupných bytů ale taky bezpečnost ve městě. Naopak velmi pozitivně byla hodnocena kultura, a to od zázemí po rozmanitost akcí, které se ve městě konají. Na vrchních příčkách spokojenosti se umístila městská hromadná doprava, možnosti vzdělávání či různorodost nabídky sportovišť a veřejných parků. Co se týče celkové spokojenosti s životem ve městě Ostrava, většina dotazovaných se z pětistupňové škály přiklonila k možnosti „spíše spokojen“.   Zcela nespokojeny jsou 2,2 % ze všech dotazovaných a zcela spokojených je 9,7 %.

Průzkum realizovalo Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy. Výzkum prováděla Ostravská univerzita. Výstupy by měly následně iniciovat potřebná opatření a projekty v této oblasti. Celé znění výzkumné zprávy naleznete ZDE