<
Přeskočit na obsah

Dotace

Požádejte o podporu!

… poradíme vám, jak na to

Pořádáte akce pro rodiny? Připravujete aktivity a projekty na podporu rodinného a komunitního života v Ostravě? Pak by vás mohly zajímat možnosti finančních dotací na vaši činnost.

Rodinná politika

Výzva pro projekty a aktivity v oblasti rodinné politiky na rok 2022 již byla zveřejněna. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 18. – 27. 10. 2021.

Důležité upozornění: od 01.06.2021 je v platnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby – žadatelé o dotaci (kromě výjimek uvedených v § 7 uvedeného zákona) mají povinnost dokládat k žádosti o dotaci ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných majitelů (POZOR! Nezaměňovat s ČÁSTEČNÝM výpisem z evidence skutečných majitelů). Podrobnější informace naleznete zde.

Prostřednictvím dotačního titulu Rodinná politika byly podpořené např. tyto akce a aktivity:

V odůvodněných případech, v souladu s platným programem, je možné se informovat na možnosti mimořádné dotační podpory i v průběhu roku.

INFORMACE pro příjemce a žadatele o účelovou dotaci v oblasti Rodinná politika.

Volný čas

Pokud realizujte aktivity a akce zaměřené spíš na volnočasové aktivity jenom dětí nebo naopak seniorů, doporučujeme zaměřit se na dotační titul Volný čas. Více informací zde.

Veřejný prostor, participativní rozpočty

Máte nápad, jak zkvalitnit prostředí ve svém okolí? Chybí Vám v blízkosti bydliště dětské hřiště, komunitní zahrádka, altánek s posezením? Řada programů je orientována právě tímto směrem – ke zkvalitnění veřejného prostoru zapojením aktivních občanů v konkrétní lokalitě. Podívejte se, který je Vám nejblíž, inspirujte se realizovanými projekty a zapojte se:

FAJNOVY PROSTOR – INFORMACE ZDE

NÁŠ OBVOD (Moravská Ostrava a Přívoz) – INFORMACE ZDE 
RADNICE PRO LIDI (Mariánské Hory a Hulváky) – INFORMACE ZDE
ZELENÁ PORUBĚ (Poruba) – INFORMACE ZDE
SPOLEČNĚ TVOŘÍME JIH (Ostrava Jih) – INFORMACE ZDE