<
Přeskočit na obsah

Dotace

Požádejte o podporu!

… poradíme vám, jak na to

Pořádáte akce pro rodiny? Realizujete projekty na podporu rodinného a komunitního života či posílení mezigeneračního soužití v Ostravě? Je vaše činnost zaměřena na rozvoj rodičovských kompetencí, osvětu či podpůrné aktivity? Přispívá k posílení prorodinného klimatu ve městě?
Pak by vás mohly zajímat možnosti získání finanční dotace na vaši činnost.

Rodinná politika

Dotační podpora projektů v oblasti rodinné politiky je rozdělena do 3 oblastí:

  • Systematická celoroční činnost
  • Jednorázové akce konané na území statutárního města Ostrava
  • Podpora mezigeneračního soužití

Příjem žádostí obvykle probíhá v druhé polovině října. O přidělení dotací rozhoduje zastupitelstvo v lednu následujícího roku. V odůvodněných případech, v souladu s platným programem, je možné se informovat o možnostech mimořádné dotační podpory i v průběhu roku. Podpořené budou projekty, které naplňují priority rodinné politiky města – více zde.

INFORMACE pro příjemce a žadatele o účelovou dotaci v oblasti Rodinná politika.
Prostřednictvím dotačního titulu Rodinná politika byly podpořené např. tyto akce a aktivity:

Důležité upozornění: od 01.06.2021 je v platnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby – žadatelé o dotaci (kromě výjimek uvedených v § 7 uvedeného zákona) mají povinnost dokládat k žádosti o dotaci ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných majitelů (POZOR! Nezaměňovat s ČÁSTEČNÝM výpisem z evidence skutečných majitelů). Podrobnější informace naleznete zde.

Volný čas

Pokud realizujte aktivity a akce zaměřené spíš na volnočasové aktivity jenom dětí nebo naopak seniorů, doporučujeme zaměřit se na dotační titul Volný čas. Více informací zde.

Veřejný prostor, životní prostředí, participativní rozpočty

Máte nápad, jak zkvalitnit prostředí ve svém okolí? Chybí Vám v blízkosti bydliště dětské hřiště, komunitní zahrádka, altánek s posezením? Řada programů je orientována právě tímto směrem – ke zkvalitnění veřejného prostoru zapojením aktivních občanů v konkrétní lokalitě. Podívejte se, který je Vám nejblíž, inspirujte se realizovanými projekty a zapojte se:

Další zdroje

Individuální účelové dotace městských obvodů – podle podmínek na stránkách jednotlivých obvodů

Na podporu služeb pro rodiny, posílení kompetencí a vztahové problematiky, dobrovolnictví či oblast zdravého stárnutí se zaměřují programy vyhlášené Moravskoslezským krajem, např.:

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí pro podporu rodin národní dotační tituly: