<
Přeskočit na obsah

Dotace

Požádejte o podporu!

… poradíme vám, jak na to

Pořádáte akce pro rodiny? Připravujete aktivity a projekty na podporu rodinného a komunitního života či posílení mezigeneračního soužití v Ostravě? Pak by vás mohly zajímat možnosti finančních dotací na vaši činnost.

Rodinná politika

Příjem žádostí o dotační podporu projektů plánovaných na rok 2022 proběhl v termínu 18. – 27. října 2021. O přidělení dotací se rozhodne v lednu 2022. V odůvodněných případech, v souladu s platným programem, je možné se informovat o možnostech mimořádné dotační podpory i v průběhu roku.

INFORMACE pro příjemce a žadatele o účelovou dotaci v oblasti Rodinná politika.
Prostřednictvím dotačního titulu Rodinná politika byly podpořené např. tyto akce a aktivity:

Důležité upozornění: od 01.06.2021 je v platnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby – žadatelé o dotaci (kromě výjimek uvedených v § 7 uvedeného zákona) mají povinnost dokládat k žádosti o dotaci ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných majitelů (POZOR! Nezaměňovat s ČÁSTEČNÝM výpisem z evidence skutečných majitelů). Podrobnější informace naleznete zde.

Volný čas

Pokud realizujte aktivity a akce zaměřené spíš na volnočasové aktivity jenom dětí nebo naopak seniorů, doporučujeme zaměřit se na dotační titul Volný čas. Více informací zde.

Veřejný prostor, životní prostředí, participativní rozpočty

Máte nápad, jak zkvalitnit prostředí ve svém okolí? Chybí Vám v blízkosti bydliště dětské hřiště, komunitní zahrádka, altánek s posezením? Řada programů je orientována právě tímto směrem – ke zkvalitnění veřejného prostoru zapojením aktivních občanů v konkrétní lokalitě. Podívejte se, který je Vám nejblíž, inspirujte se realizovanými projekty a zapojte se:

Další zdroje

Na podporu služeb pro rodiny, posílení kompetencí a vztahové problematiky, dobrovolnictví či oblast zdravého stárnutí se zaměřují programy vyhlášené Moravskoslezským krajem, např.:

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí pro podporu rodin národní dotační tituly: