<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Prorodinné aktivity ve městě bilanční optikou

Prorodinné aktivity ve městě bilanční optikou

Protože nás v letošním roce kromě obvyklých aktivit navíc čeká příprava nové strategie rodinné politiky, je určitě na místě malá bilance:

Za 7 let existence dotačního programu pro oblast rodinné politiky jsme podpořili 157 úspěšných projektů ve prospěch rodin v Ostravě. Rozděleno bylo 7,3 milionu korun mezi zhruba čtyřicítku žadatelů, z nichž většina patří mezi pravidelné uchazeče a úspěšné příjemce. Počet akcí a aktivit, které se díky této podpoře podařilo pro rodiny zrealizovat, je nespočetný.

Ať už šlo o aktivity k posílení rodinných vazeb a mezigeneračního propojování, akce pro společné trávení volného času či projekty rozvíjející komunitní život ve městě. Nezastupitelná je zde role mateřských a rodinných center, které v rámci své celoroční činnosti realizují celou řadu aktivit pro rodiny. Vytvářejí bezpečné prostředí pro rozvoj dětí, rodičům na mateřské či rodičovské dovolené pomáhají se slaďováním práce a rodiny, odbourávají sociální izolaci maminek a umožňují jim aktivně se zapojovat do dění a udržet si sebevědomí, a to i prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích programů k posílení rodičovských kompetencí. Neméně důležitou oblastí jsou i aktivity preventivního charakteru, jako např. individuální poradenství a rodinné konzultace, které pomáhají předcházet negativním jevům v rodinách, podporují je v jejich přirozeném fungování a umožňují jim zachovat si svou autonomii a možnost svobodné volby.

Za to všechno patří velké poděkování řadě neziskových organizací a spolků, které v Ostravě fungují a pomáhají spoluvytvářet rodině přátelské prostředí ve městě. Systematickou podporou těchto organizací a spolků i řadou dalších podpůrných aktivit, realizovaných v rámci rodinné politiky, se Ostrava snaží vytvářet ve městě podmínky příznivé pro život rodin, které v něm žijí.