PŘIPRAVUJEME DALŠÍ ROČNÍK DNÍ FAJNE RODINY

Od 16. srpna do 19. září 2020 probíhal první ročník DNÍ FAJNE RODINY. Akce, původně plánovaná v květnovém termínu, navazovala na myšlenku Mezinárodního dne pro rodinu (15. května) – připomenout si, jak důležitou roli rodina hraje a vrátit tomuto tématu pozornost. Také v letošním roce nám epidemiologická situace nedovoluje uspořádat přehlídku v květnu, proto ji opět přesouváme na přelom srpna a září 2021, pro bližší informace nás můžete kontaktovat na fajnarodina@ostrava.cz.

Do DNÍ FAJNE RODINY se v loňském roce  zapojilo 40 organizací, které připravily přes 70 akcí pro rodiny na různých místech v Ostravě. Interaktivní představení, tvořivé dílny, soutěžní odpoledne, promítání, besedy, sousedská slavnost, charitativní běh nebo třeba pohádky pod hvězdami jsou jen některými z nich. Všem těmto organizacím děkujeme za jejich nadšení a energii, se kterou rodinný program tvořily! Vážíme si toho a bylo nám ctí být u toho. Cílem statutárního města Ostrava je propagovat a podpořit aktivity pro rodiny, propojovat jejich iniciátory a společně tak tvořit platformu pro spolupráci v oblasti rodinného a komunitního života v Ostravě.

Děkujeme všem pořadatelům akcí DNÍ FAJNE RODINY 2020.

 

Program prvního ročníku Dní Fajne rodiny.

> Jednodenní akce

> Vícedenní akce