PROGRAM 16. SRPNA – 19. ZÁŘÍ 2020

Akce, původně plánovaná v květnovém termínu, navazuje na myšlenku Mezinárodního dne pro rodinu (15. května) – připomenout si, jak důležitou roli rodina hraje a vrátit tomuto tématu pozornost. Do DNŮ FAJNE RODINY se letos zapojilo 40 organizací, které připravily přes 70 akcí pro rodiny na různých místech v Ostravě. Děkujeme! Cílem statutárního města Ostrava je propagovat a podpořit aktivity pro rodiny, propojovat jejich iniciátory a společně tak tvořit platformu pro spolupráci v oblasti rodinného a komunitního života v Ostravě.

Pořadatelé akcí DNŮ FAJNE RODINY 2020.

> Jednodenní akce

> Vícedenní akce