<
Přeskočit na obsah

Aktuality

 • Úvod
 •   »   
 • Aktuality
 •   »   
 • Ostrava ocenila Dobrovolníky roku 2022

Ostrava ocenila Dobrovolníky roku 2022

Jedenáct dobrovolníků pomáhajících v různých ostravských centrech převzalo ocenění Dobrovolník roku 2022. Město již tradičně děkuje svým dobrovolníkům, kteří často řadu let nezištně pomáhají v hospici, handicapovaným, onkologickým i jiným pacientům, rodinám s dětmi, seniorům a dalším potřebným.

Ocenění mnohdy věnují dobrovolnické činnosti desítky či stovky hodin svého času, aby v nesnadných chvílích potřebným pomohli. Město spolupracuje se dvanácti dobrovolnickými centry, působícími na území města a sdružujícími téměř 3 000 dobrovolníků. V letošním roce počet dobrovolníků významně stoupl v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a pomocí potřebným, kdy mnozí neváhali a řady dobrovolníků v prvních dnech a týdnech masivně rozšířili.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák s oceněnými dobrovolníky. Foto: Adolf Horsinka

Po dvou předchozích „covidových“ letech, kdy zástupci města předali ocenění dobrovolníkům individuálně, proběhl dvanáctý ročník ankety 12. prosince již opět tradičně na půdě magistrátu a poděkování oceněným zaznělo z úst Zbyňka Pražáka, náměstka primátora. „Mé upřímné poděkování náleží všem dobrovolníkům, kteří své schopnosti a svůj čas věnují pomoci druhým. V jejich řadách vídám dobrovolníky, kteří prakticky celý svůj život zasvětili pomoci potřebným. Letos mě potěšila doslova vlna solidarity lidí, která se zvedla ihned v prvních hodinách po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ať už se jednalo o zajišťování humanitární pomoci, směřující přímo do postižených oblastí, či angažování se v pomoci přijíždějícím uprchlíkům, která v různé podobě pokračuje dodnes,“ konstatoval náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Titul Dobrovolník roku 2022 přináleží těmto oceněným:

 • Kateřině Skopalové, Charita Ostrava – dobrovolnické centrum
 • Pavlu Szturcovi, Charita Ostrava – dobrovolnické hospicové centrum
 • Tereze Hovadíkové, Centrum pro rodinu a sociální péči
 • Dagmar Urbancové, HOST Home – Start Česká republika
 • Kristýně Tichánkové, Nadační fond Pavla Novotného
 • Jiřině Raszka Marušákové, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
 • Patriku Děckému, Slezská diakonie
 • Vojtěchu Hanákovi, S.T.O.P.
 • Stanislavě Kucharské, Fakultní nemocnice Ostrava
 • Zdeňku Neustupovi, oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
 • Zdeňce Hyvnarové, OVAHELP Centrum pomoci onkologickým pacientům

Mezi letošními oceněnými je například Pavel Szturc, který pomáhá v hospici již 11 let. Svůj čas dělí mezi individuální návštěvy pacientů u lůžka a pořádání aktivit pro klienty Hospice sv. Lukáše. Rád organizuje i zahradní akce a pacientům připravuje gurmánské zážitky v podobě palačinek, pohárů či grilovaných pokrmů. Jeho motto zní „živíme se tím, co dostáváme, ale žijeme tím, co dáváme.

Dobrovolnicí roku je též Zdeňka Hyvnarová, zakladatelka dobrovolnické organizace OVAHELP Centrum pomoci onkologickým pacientům. Organizaci vede, pořádá různé aktivity, pomáhá klientům a klientkám v akutní fázi nemoci, dobrovolnicí je pět let. Jejím mottem je teze „spolu to zvládneme.“  

Letošní titul Dobrovolník roku 2022 získal i velmi trpělivý, spolehlivý a kreativní vyučující Vojtěch Hanák. Po dobu dvou let Vojtěch doučuje on-line děti v rámci dobrovolnické organizace S.T.O.P. Mottem tohoto dobrovolníka je „nebojme se pomáhat.“

Patrik Děcký svůj volný čas dělí mezi uživatele denního stacionáře Slezské diakonie. Pravidelně, jednou týdne věnuje celé dopoledne různým aktivitám uživatelů – komunikaci, četbě, sportovním aktivitám a pomáhá tak k jejich rozvoji či udržení samostatnosti. Mottem tohoto empatického a ochotného dobrovolníka je: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Město v letošním roce podpořilo v dotační oblasti sociální péče a zdravotnictví aktivitu dobrovolnictví částkou 1 667 000 korun. Ocenění Dobrovolník roku město udílí u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který je od roku 1985 připomínán 5. prosince. Cílem je ocenit práci dobrovolníků, kteří svůj čas věnují pomoci druhým.

Zdroj: www.ostrava.cz