<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • I neformální dobrovolnictví zaslouží uznání.

I neformální dobrovolnictví zaslouží uznání.

Město vyhlašuje anketu „Dobrovolník roku“ již třináctým rokem. Primárně se jedná o dobrovolnictví organizované ostravskými dobrovolnickými centry zejména v sociální oblasti např. v nemocnicích, hospicích
či různých zařízení sociálních služeb. V letošním roce jsme se rozhodli tématu věnovat větší pozornost a ocenit
i tzv. „neformální dobrovolníky“, jejíchž aktivity mají dopad na oblast rodinné politiky.

Posuzované dobrovolnické aktivity by měly primárně naplňovat priority rodinné politiky a přispívat k:

  • propojování generací, posílení mezigeneračního soužití a vzájemné solidarity
  • podpoře rodinné soudržnosti, mezilidských vztahů a síly rodiny
  • podpoře komunitního života vč. sousedské výpomoci
  • aktivizaci a posílení prorodinného klimatu ve městě

Hodnotí se celkový společenský přínos, ale vyžaduje se alespoň rámcová kvantifikace dat – rozsah dobrovolnické činnosti s popisem charakteru odvedených dobrovolnických aktivit a „příběhem nominanta“. Podané návrhy vyhodnotí porota tvořena zástupci magistrátu a komise pro rodinnou politiku. Nad rámec tradičně vyhlašovaného počtu dobrovolníků tak letos mohou být oceněni až 3 kandidáti.

Zapojujete se do aktivit rodinné politiky města a máte návrh?

Nominace je možné zasílat do 15. října 2023 prostřednictvím tohoto formuláře.
Případné dotazy rádi zodpovíme na fajnarodina@ostrava.cz.
Slavnostní vyhlášení proběhne začátkem prosince v reprezentativních prostorech budovy Nové radnice.

Ocenění Dobrovolník roku město udílí u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který je od roku 1985 připomínán 5. prosince. Cílem je ocenit práci dobrovolníků, kteří svůj čas věnují pomoci druhým.