<
Přeskočit na obsah

Aktuality

 • Úvod
 •   »   
 • Aktuality
 •   »   
 • Fajna rodina v roce 2023. Co zajímavého nás čeká tentokrát?

Fajna rodina v roce 2023. Co zajímavého nás čeká tentokrát?

Kam bude letos směřovat rodinná politika v Ostravě? To shrne připravovaný akční plán – strategický dokument, který definuje základní směr, klíčová opatření i konkrétní aktivity ve prospěch rodin. Je vodítkem pro město, ale i pro organizace a subjekty, pro které je rodina důležitou cílovou skupinou. Ať už se jedná o neziskové organizace, spolky, rodinná centra, příspěvkové organizace či městské obvody. Pro žadatele o dotační podporu může být dokument zdrojem inspirace při tvorbě budoucích projektů – tradičně obsahuje i výčet konkrétních prorodinných aktivit, které se již v Ostravě realizují a jsou příklady dobré praxe.

A na co konkrétně se zaměříme v letošním roce?

 • Komunikace – i letos budeme rozvíjet prostor pro komunikaci, sdílení, propojování a poskytování informací pro rodiny. Ať už se jedná o webové stránky, Facebook, či zvažovaný Instagram. Pokračovat chceme také v interakcích na vybraných akcích, propojování spolupráce a síťování mezi důležitými aktéry rodinné politiky.
 • Komunitní život – rádi podpoříme smysluplné projekty rozvíjející komunitní život v Ostravě. Ty tradiční, jako např. Zažít Ostravu jinak, ale i komornější aktivity na komunitních zahradách či akce posilující sousedské vztahy. Více o možnostech dotační podpory zde.
 • Prevence a volný čas – aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí a rolí v rodinách a partnerských vztazích, besedy, přednášky ale i tipy na společné volnočasové aktivity jsou pro rodiny neméně důležité. O nabídce budeme informovat, pořádajícím organizacím přispějeme na jejich realizaci.
 • Síla rodiny – prostřednictvím akcí, soutěží a výstav na podporu mezigeneračního soužití upozorníme na význam rodiny. 15. května si připomeneme Mezinárodní den rodiny a symbolicky propojíme organizace a rodiny v rámci Dní Fajne rodiny. Nevynecháme ani oblíbenou výtvarnou soutěž pro ostravské školáky na téma „Moje rodina“, vítězné práce pak budou ke shlédnutí ve foyer Nové radnice.
 • Svobodná volba – možnost sladit práci i rodinu je častokrát klíčová pro fungování rodin, a to nejenom těch s malými dětmi. Neméně důležité je to i pro tzv. „sendvičovou generaci“ a rodiny, jejíž členové vyžadují péči. Zkusíme proto zmapovat zaměstnavatele vstřícné k potřebám rodin a zviditelňovat je prostřednictvím promo videí.
 • Zdroje – vedle finanční podpory budeme klást důraz i na tu nefinanční. Počítáme s dalším rozvojem projektu Místa přátelská rodině, v interaktivní mapě na webu postupně přibydou bezpečná dětská hřiště a sportoviště. Chceme víc komunikovat téma prostorových bariér a projekty udržitelné školní mobility. Letos nás navíc čeká příprava koncepce rodinné politiky na další období (platnost té stávající byla o rok prodloužena), k posílení prorodinných aktivit města prozkoumáme i externí projektové možnosti.

Případné další podněty přivítáme na fajnarodina@ostrava.cz. Finální podobu akčního plánu zveřejníme během února v sekci Ke stažení. Také letošním rokem nás provede hravá grafika „Fajne rodiny“ – máma Ema, táta Jindřich, děti Karolína a Michal, pes Doby, babička Doubrava a děda František.
Jestli se Vám přitom vybavují ostravské dominanty, není to náhoda 😊