<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Ostrava poprvé ocenila neformální dobrovolníky

Ostrava poprvé ocenila neformální dobrovolníky

Potřinácté ocenilo město Ostrava dobrovolníky pomáhající v různých institucích, onkologickým či dalším pacientům, rodinám s dětmi, seniorům apod. Letošní poděkování proběhlo 5. prosince na půdě ostravského magistrátu. Deset dobrovolníků bylo oceněno titulem Dobrovolník roku 2023, letošní novinkou je ocenění tzv. neformálních dobrovolníků.

skupina lidí - ocenění dobrovolníci
Foto: Jiří Zerzoň

Zbyněk Pražák, náměstek primátora, přiblížil detailněji letošní novinku, ocenění tzv. neformálních dobrovolníků: „Město poprvé přistoupilo k poděkování za aktivity mající dopad na oblast rodinné politiky. Přispívají k posílení mezigeneračního soužití, podpoře rodinné soudržnosti, mezilidských vztahů a síly rodiny ale i podpoře komunitního života a posílení prorodinného klimatu ve městě. Díky práci těchto dobrovolníků funguje řada prorodinných organizací, ať už se jedná o rodinná či komunitní centra nebo farnosti a spolky.  V této kategorii byli oceněni čtyři nominovaní, jednalo se o jednotlivce, rodinu i manžele.“

Titul tzv. neformálního dobrovolníka roku 2023 přináleží:

  • Rodině Soldánových (nominovala Obecně prospěšná společnost Dlaň životu)
  • Lucii Sečkařové (nominoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy / SVČ Korunka)
  • Vojtěchu Vlčkovi (nominovala Římskokatolická farnost Stará Bělá)
  • Haně Ptáčníkové a Petru Ptáčníkovi (nominoval Rodinný svaz ČR z.s.)

Historicky prvním oceněným kategorie neformální dobrovolník je rovnou celá rodina. Řadu let pomáhá rodina Soldánových v azylovém domě pro těhotné matky v tísni. Rodiče pomáhali ještě při rekonstrukci domu před jeho otevřením, což je úctyhodných 17 let. Rodina náleží k pravidelným dárcům, pomáhá při zajištění různých akcí pro rodiny, do potřebných aktivit se zapojují také děti. Jsou pro své okolí povzbuzením, přinášejí obohacení a praktickou pomoc. 

Foto: Archiv rodiny Soldánových

Lucie Sečkařová zastupuje mezi oceněnými dobrovolníky mladou generaci. Přes 2 roky aktivní členkou a iniciátorkou projektů Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, pomáhá realizovat aktivity pro rozvoj mezigeneračních vztahů, podporu komunitního života a aktivního občanství. Vypomáhá také při akcích pro rodiny s dětmi a s vedením kroužků Střediska volného času Korunka.

Foto: Jiří Zerzoň

Oceněný Vojtěch Vlček se desítky let se věnuje dobročinným sbírkám pro potřebné v ČR i ve světě Od konfliktu na Ukrajině se stal pro mnohé ukrajinské rodiny pilířem v českém prostředí, zajišťoval pomoc a dodnes propojuje české rodiny s ukrajinskými. Dokáže oslovit a zapojit lidi napříč generacemi, nabízí všem kolem sebe možnost přiložit ruku k dílu, které má smysl.

Foto: Jiří Zerzoň

Manželé Ptáčníkovy nominoval Rodinný svaz ČR z.s. Přes 30 let aktivně pracují v programech na podporu rodiny, lektorují kurzy přípravy mladých lidí na manželství a partnerství, vedou programy na prohloubení rodinných kompetencí. Sami vychovávají 5 dětí a jsou důkazem, že to, co přednášejí, je naplnitelné v běžném životě.

Foto: Archiv manželů Ptáčníkových

Dobrovolnictví je přirozenou součástí rodinné politiky. Bez nadšení, energie a vůle řady neformálních dobrovolníků by mnoho prorodinných organizací a spolků mohlo fungovat jen stěží. O to víc si jejich práce ceníme, chceme jí věnovat zaslouženou pozornost a motivovat tak další.