<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Tvoříme město přívětivé k rodinám

Tvoříme město přívětivé k rodinám

Ostrava už dávno není jen městem s hornickou minulostí, v posledních letech prošla dynamickým vývojem a snaží být dobrým místem pro život. Ne úplně příznivý sociodemografický vývoj spojený s poklesem počtu obyvatel vede město k zamýšlení, co udělat pro to, aby byla Ostrava atraktivnější pro lidi, kteří zde žijí, případně by do budoucna žít mohli a chtěli. Reagují na to různé plány a strategie. Patří mezi ně i aktuálně vznikající koncepce rodinné politiky, s vizí vytvořit rodinám v Ostravě takové podmínky, aby zde mohly kvalitně žít, naplňovat své potřeby a rozvíjet se.

rodina v parku
Foto: J. Zerzoň

Na nové koncepci město spolupracuje s odborníky z Ostravské univerzity. Opírá se o odborné studie a zahraniční inspiraci, jak města podobná Ostravě k rodinné politice přistupují. „Rodinná politika v Ostravě byla v minulosti dobře nastavena, chceme navázat na to, co se povedlo. Do aktualizované koncepce se snažíme zahrnout další témata. To, co nám zatím vychází z celého procesu přípravy je, že město se musí víc soustředit na to, jak pracovat s veřejným prostorem, který má poskytovat zázemí rodinám. Našim cílem je, aby se v budoucnu rodiče nebáli volně pouštět své děti do města bez obav, že je srazí auto nebo bude někdo obtěžovat. Toto je však běh na dlouhou trať a bude vyžadovat spolupráci řady aktérů, kteří v Ostravě působí. Rádi bychom, aby se například do nové koncepce významně propsalo takzvané desatero měst vhodných pro rodinu, což jsou principy využívané v zahraničí. Jedná se o určité standardy toho, jak má město vypadat, aby se tam rodinám dobře žilo“ říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, pod jehož vedením koncepce vzniká.

Jedním z hlavních cílů rodinné politiky je pomoct zvrátit trend odchodu obyvatel z Ostravy. „Chceme, aby Ostrava byla místem pro naplněný život všech generací. Cílíme i na mladou generaci a studenty, kteří se jednou budou rozhodovat o tom, kde se usadí a v budoucnu případně založí rodinu. Naší snahou je vytvořit v Ostravě takové prostředí, ve kterém rodiny budou chtít rodiny zůstat, ale třeba i přivádět sem své přátelé a známé. Z pozice města bude do budoucna potřeba určitě více myslet na to, aby se důležité aspekty rodinné politiky přepisovaly například do připravovaných investičních záměrů, myslelo se na ně při výstavbě bytů apod.“ vysvětluje náměstek primátora, Zbyněk Pražák, do jehož gesce rodinná politika spadá.

Ostrava se potýká s řadou problémů, které vedou k tomu, že rodiče s malými dětmi zvažují přestěhování jinam. „Často se v médiích zmiňuje problematika pracovního uplatnění, naše data však ukazují, že toto již není nejsilnější motivací k odstěhování se, otázka možností nalezení adekvátního bydlení, bezpečnosti a celkově kvality života ve městě již má vyšší význam v tom proč rodiny odcházejí, a právě na toto se snažíme poukázat a změnit to“, doplňuje Nováček.

Práce na koncepci začala už v loňském roce. Za tímto účelem se scházeli zástupci z řad odborné veřejnosti, akademické sféry ale i samotných rodin. Důraz je kromě kvalitního veřejného prostoru a vstřícné infrastruktury kladen i na další důležitá témata jako bezpečí, komunitní život, podpůrné aktivity a akce pro rodiny, prevence, vztahy a mezigenerační soužití, slaďování práce a rodiny, komunikace a participace, sounáležitost k městu a mnohá další.

Celý proces by měl finalizovat ke konci března, kdy bude dokument předložen orgánům města ke schválení. Případné návrhy na projekty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu do 31.ledna, dotazy a podněty uvítáme na fajnarodina@ostrava.cz.