<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Ostrava chce pomoci neziskovým organizacím s placením za energie

Ostrava chce pomoci neziskovým organizacím s placením za energie

Nárůst cen energií se postupně promítá do všech oblastí, výjimkou nejsou ani subjekty, které zajišťují sportovní, kulturní, prorodinné či jiné volnočasové aktivity na území města. Proto se město rozhodlo k vyhlášení druhého kola dotačního programu, jehož cílem je pomoci zejména těm subjektům, u nichž je nárůst cen energií významný, a mohl by být pro jejich další činnost třeba i likvidační. Jedním z kritérií je např. navýšení jednotkové ceny energie oproti roku 2021 o více než padesát procent.

Lhůta pro podání žádosti v druhém kole je od 8. do 22. srpna 2022. O žádostech by mělo být rozhodnuto do konce září. Bližší informace pro žadatele z oblasti Rodinná politika jsou dostupné zde.

Podmínky dotačního programu splnilo v prvním kole 16 žadatelů napříč uvedenými oblastmi. Statutární město Ostrava jim tak na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií přispělo částkou 4 463 000 korun. Celková alokace programu je 20 miliónů korun, vzhledem k aktuálnímu vývoji lze v druhém kole předpokládat vyšší počet podaných žádostí. Finanční podporu lze využít na úhradu energií – elektrické energie, tepla, plynu a páry. Minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost bude 10 000 korun, maximální výše pak 1 milion korun.

Seminář pro žadatele – prezentace ke stažení