<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Ostrava podpoří volnočasové aktivity i akce pro rodiny

Ostrava podpoří volnočasové aktivity i akce pro rodiny

Ostrava přispěje částkou přes osm milionů korun na rozvoj volnočasových a prorodinných aktivit ve městě. Pro posílení nabídky volného času dětí a mládeže nebo seniorů bude rozděleno téměř 6,5 milionu korun, na podpůrné aktivity ve prospěch ostravských rodin je vyčleněno 1,78 milionu korun. V lednu o tom rozhodlo vedení města.

Ilustrační foto: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka

Díky poskytovaným finančním prostředkům se daří každoročně podpořit okolo stovky projektů, umožňujících smysluplné trávení volného času. Zhruba třicítka podpořených projektů pak letos slouží k naplňování cílů rodinné politiky města. Systematickou podporou těchto organizací a spolků i řadou dalších podpůrných aktivit v rámci rodinné politiky se snažíme vytvářet a rozvíjet ve městě podmínky a možnosti pro všechny, a to napříč generacemi,“ popisuje resortní náměstek primátora, Zbyněk Pražák.

Finance směřují mezi široké spektrum spolků a organizací. Je jich celá řada. V oblasti volného času od skautů a tábornických oddílů přes dobrovolné mladé hasiče, rybářské spolky až po provozovatele nejrůznějších zájmových kroužků, dětských letních a příměstských táborů. Mezi každoročně podporované organizace patří např.  Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, která realizuje tradiční přehlídku zájmových aktivit známou jako „Bambifest“ či Slezský soubor Heleny Salichové, který pomáhá udržovat folklorní tradice. Část financí pomůže i seniorským organizacím se zajištěním jejich klubové činnosti a pestré nabídky aktivit od výuky angličtiny až po kurzy počítačové gramotnosti.

Finance směřující do oblasti rodinné politiky jsou určeny pro projekty, které podporují rodiny v jejich přirozeném fungování, posilují rodinnou soudržnost a přispívají k rozvoji komunitního života a mezigeneračního soužití. Podpořeny budou jednorázové akce, ale zejména celoroční, systematická činnost rodinných, mateřských a komunitních center, prorodinných organizací a spolků. Dotace tak i letos pomohou rodinám například se slaďováním práce a rodiny, přispějí k dostupnosti rodinného poradenství či nejrůznějších vzdělávacích aktivit pro rozvoj rodičovských kompetencí. Podpořeno je pro letošní rok celkem 32 projektů, mezi nimi např. akce jako Zažít Ostravu jinak, Tátafest, Spolu na palubě či oblíbené výtvarné a literární soutěže na téma rodiny pro ostravské školáky. Finance ale pomohou realizovat i řadu aktivit propojujících generace jako např. setkávání studentů se seniory, hlídací babičky, rodinné tvořivé dílny a ateliéry, společné sportovní aktivity, víkendové pobyty či příměstské tábory pro děti a jejich prarodiče apod. Mezi podpořenými subjekty je např. Centrum pro rodinu a sociální péči, Dobrovolnické centrum Adra, Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, Mateřské centrum Krteček, spolek Fiducia, Komunitní centrum Makovice, Koutek světa pro děti, Rodinné centrum Kaštánek ale třeba i Římskokatolická farnost Ostrava – Heřmanice či Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

Přehled všech dotačně podpořených projektů je zveřejněn na portálu dotace.ostrava.cz