<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Příjem žádostí o dotační podporu prorodinných projektů do 27. října

Příjem žádostí o dotační podporu prorodinných projektů do 27. října

Podpora rodin ale také dostupnosti volnočasových aktivit patří mezi oblasti, u kterých město Ostrava vnímá jejich důležitost. Pro příští rok proto rozdělí 6,6 milionu korun pro projekty umožňující smysluplné trávení volného času a dalším 1,51 milionu korun přispěje na aktivity v oblasti rodinné politiky. Je to celkem o zhruba
1 milion více než v minulém roce. Žádosti o dotační podporu v obou oblastech mohou příslušné organizace podávat od 17. do 27. října tohoto roku. O přidělení dotací se bude rozhodovat v průběhu března 2023.

Finanční prostředky poukázané ve prospěch rodinných a volnočasových činností směřují do skutečně širokého spektra institucí, spolků a dalších subjektů. Ti všichni společně vytvářejí onu pomyslnou síť, utkanou z užitečných projektů. Ať už se jedná o rodinná centra, akce rozvíjející komunitní život a mezigenerační dialog nebo aktivity preventivního charakteru. Nezapomínáme ani na ty, kteří dávají volnému času různých generací kvalitní obsahovou náplň. Je jich opět celá řada. Od skautů přes dobrovolné hasiče až po zřizovatele zájmových kroužků nebo příměstských táborů“, vysvětluje Zdeněk Pražák, resortní náměstek primátora.

Dotačním titulem Rodinná politika město v minulém roce podpořilo zhruba 30 projektů. Pomohlo tím subjektům, které vytvářejí rodině přátelské, nabízí programy a aktivity pro stmelení rodiny či řešení situací, se kterými se potýkají. Prostřednictvím dotačního titulu Volný čas město podporuje zájmové volnočasové celoroční činnosti nebo jednotlivé akce určené ostravským dětem, mládeži i seniorům.

Více informací o tom, jak žádat o finanční podporu, oblastech podpory a celkových podmínkách pro žadatele naleznete zde nebo v této prezentaci ke stažení.

lidé
„Fajna rodina“ – hravý nástroj pro komunikaci rodinné politiky města.