<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • „RODINA? TÝM PRO ŽIVOT“, zní název i hlavní myšlenka nové výstavy.

„RODINA? TÝM PRO ŽIVOT“, zní název i hlavní myšlenka nové výstavy.

Co vás napadne jako první pod pojmem rodina? Zázemí, bezpečí, domov, láska…? Mnohým se vybaví vzpomínky na dětství, rodiče, sourozence. Společné chvilky. Vzájemnost.

Rodina jako tým pro život. Touto optikou se na rodinu dívají autoři stejnojmenné výstavy z Centra pro rodinu a sociální péči. Výstava je tvořena souborem koláží ze snímků fotografky Lucie Petrůjové. Snaží se vyvolat zamyšlení nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny jako týmu, nad hodnotami, které vytváří, její nezastupitelností pro společnost i náležitým oceněním. Výstava chce inspirovat kolemjdoucího, vyvolat v něm úvahu o vlastním osobním životě, posílit jeho sebeúctu a uvědomění si, že je také cenným článkem v týmu své vlastní rodiny. Zamyšlení nemá vyvolat pouze obrazové ztvárnění. Jednotlivé panely komunikují i slovem – na každém je pojem s otazníkem a k němu přiřazená myšlenka. Tyto „mikro“ úvahy vycházejí z mnohaletých zkušeností, textovou část sestavila lektorka řady programů centra, MUDr. Maria Fridrichová.

Mezilidské vztahy jsou v současné době vystavené velkému tlaku. Rostoucí nejistota, měnící se okolnosti a dopady četných omezení poznamenávají životy nás všech. O to víc důležité je upozorňovat na téma rodiny, uvědomovat si její hodnotu pro jednotlivce i společnost a oceňovat její přínosy.

Výstava „Rodina? Tým pro život“ byla výstava ke zhlédnutí představena 30. listopadu 2020 na Jiráskově náměstí v Ostravě. V následujících letech bude putovat veřejnými prostory, kulturními domy, knihovnami nebo úřady. Ostrava chce jejím prostřednictvím předat rodinám poselství, že si jich váží a chce být pro ně příznivým místem pro život.