<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií pokračuje

Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií pokračuje

Ostrava opět reaguje na situaci související s dopady rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2023. Město letos už potřetí vyhlašuje podpůrný dotační program. Dotčené organizace a spolky ze zmíněných oblastí mohou podávat žádosti o finanční podporu od 20. prosince 2022 do 20. ledna 2023.

Magistrát pro tyto účely vyčlenil celkovou částku 13 miliónu Kč. Minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí 10 000 Kč. Jeden žadatel může obdržet maximálně 50 % celkového meziročního navýšení nákladů za dodávky energií. O dotaci může žádat každá právnická osoba, která v rámci dotačního programu podá žádost o úhradu prokazatelně zvýšených nákladů na spotřebu elektřiny, plynu, tepla nebo páry. Nárůst jednotkové ceny musí být alespoň ve výši 50 % oproti období předcházejícímu roku 2023. Tím je rok 2021.

Bližší informace včetně formuláře žádosti a kontaktů jsou pro potenciální žadatele k dispozici zde

elektroměr