<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Rodinné humoresky - mezigenerační vztahy očima dětí

Rodinné humoresky - mezigenerační vztahy očima dětí

Statutární město Ostrava ocenilo vítěze dětské literární soutěže pod hlavičkou rodinné politiky města. Do 3. ročníku soutěže, tentokrát na téma „Rodinné humoresky“, se zapojilo celkem 16 ostravských škol. Oceněno bylo 24 dětí.

Rodinné humoresky - mezigenerační vztahy očima autorů ze školních lavic

Vyhlašování vítězů soutěže Rodinné humoresky. Foto: MMO

Odborná porota vybírala ze šesti desítek nejlepších prací ve čtyřech kategoriích. Polovinu vítězů určila odborná komise, zbytek vítězů vzešlo z internetového hlasování, do kterého se zapojilo přes 3500 návštěvníků stránek.

Češtinářka z MŠ a ZŠ Naďa Kulová kvitovala atraktivní soutěžní téma: Humoru není nikdy dost, takže se snažím hodiny jazyka českého zpestřit nějakým zábavným povídáním téměř vždy, pokud to čas dovolí. Žáci se rádi přidávají, takže si myslím, že se většinou v češtině nenudí. Téma, které jste nabídli, se nám tedy vcelku „trefilo do noty.“

Soutěž probíhala během listopadu letošního roku ve spolupráci se spolkem Balónek. Úkolem dětí bylo promluvit si s rodiči, sourozenci, babičkou nebo dědečkem a připomenout si humorné situace ze života jejich rodiny. A pak se o ně podělit s ostatními v literární soutěži.

„Literární soutěže se účastníme již po třetí. Žáci se pravidelně dostávají mezi finalisty. Vždy k tématu přistupují zodpovědně a vloží do svých prací svůj vlastní názor a zkušenost. Někdy zapojí i rodiče, a to a to je určitě zapojí do diskuse na dané téma,“ uvedla  Jitka Ottová, učitelka ze ZŠ a MŠ A. Kučery

I když rodinný život někdy přináší vážné chvíle, je také o řadě vtipných momentek a zážitků, které si pak pamatujeme po celý život a rádi na ně vzpomínáme. Odlehčený formát „rodinných humoresek“ nabídl dětem možnost zapojit se hravou formou do soutěže komunikující téma rodiny. Podobnými aktivitami, realizovanými v rámci rodinné politiky, se město snaží vtáhnout do dění i nejmladší generaci, posilovat mezigenerační komunikaci i vzájemné vztahy v rodinách.

„Najít si v dnešní uspěchané době čas na sebe bývá čím dál složitější. Díky podobným aktivitám máme příležitost se na chvíli zastavit, společně si popovídat a dát prostor věcem, na které nám běžně moc nezbývá čas. Přesto právě ony přispívají k upevňování rodinných vazeb, zejména těch mezigeneračních. A právě tyto okamžiky pak častokrát dotváří střípky pomyslného rodinného stříbra nejedné domácnosti…“ zhodnotil Zbyněk Pražák.

Vyhlášení výherců a oficiální předání cen se konalo v zastupitelském sálu Nové radnice za účasti předních představitelů města Ostravy.Ceny vítězům předal náměstek primátora Zbyněk Pražák, předseda komise pro rodinnou politiku Petr Mika a předsedkyně pořádajícího spolku Balónek Miriam Prokešová. Všechny práce dětí jsou uveřejněny na stránkách dětského internetové časopisu zde: https://www.balonek.cz/souteze/literarni-souteze/.