<
Přeskočit na obsah

Podpůrné organizace

Poradenství a podpůrné programy pro rodiny:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

  • Poradenství a služby vedoucí ke zvýšení kompetencí a prevenci negativních jevů v rodině
  • Doučování, sociální poradenství a asistované kontakty

Rodinné centrum Martínek

  • Individuální poradenství – manželské a rodinné, výchovné, pedagogické, finanční, zdravotní
  • Vzdělávací programy – besedy, semináře
  • Svépomocné skupiny pod vedením moderátora – zejména pro rodiče dětí do 6 let

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

  • Vzdělávací programy pro rodiče s malými dětmi.
  • Poradenství v situaci nečekaného těhotenství

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

  • Rodinná poradna

Komunitní centrum Všichni spolu

  • Rodinné poradenství

Pomoc při řešení složitějších životních situací:

Portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava