<
Přeskočit na obsah

Podpůrné organizace

Poradenství a podpůrné programy pro rodiny:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

 • Poradenství a služby vedoucí ke zvýšení kompetencí a prevenci negativních jevů v rodině
 • Doučování, sociální poradenství a asistované kontakty

Rodinné centrum Martínek

 • Individuální poradenství – manželské a rodinné, výchovné, pedagogické, finanční, zdravotní
 • Vzdělávací programy – besedy, semináře
 • Svépomocné skupiny pod vedením moderátora – zejména pro rodiče dětí do 6 let

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

 • Vzdělávací programy pro rodiče s malými dětmi.
 • Poradenství v situaci nečekaného těhotenství

Spolu pro rodinu, z.s., Poradenské a mediační centrum

 • Sociálně-právní a psychologické poradenství členům rodiny, která řeší různé vztahové potíže
 • Rodinné mediace, edukace rodičů, podpůrné skupiny

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

 • Rodinná poradna

Komunitní centrum Všichni spolu

 • Rodinné poradenství

Pomoc při řešení složitějších životních situací:

Portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava
Sociopoint