<
Přeskočit na obsah

Senioři

Mezigenerační soužití je jedním z důležitých témat rodinné politiky v Ostravě. Vybrali jsme proto pár užitečných odkazů pro aktivní seniory a jejich rodiny:

  • Senior Expres, Senior taxi – zvýhodněná doprava pro seniory, poskytují jednotlivé městské obvody
  • Senior Pasy – systém celoročních slev pro občany nad 55 let. Slevy jsou z oblasti zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, muzea apod. Karta je zájemcům vydávána zdarma.
  • Senior Pointy – kontaktní místa přátelská seniorům, které poskytují řadu služeb zdarma. Jedná se např. informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti, nabídku volnočasových aktivit, možnost registrace do slevové sítě Senior Pas, klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si, přístup k počítači s internetem nebo po domluvě poradny jako např. sociálně-právní či spotřebitelská.

V Ostravě kromě toho existuje řada spolků, klubů a center pro seniory (např. Komunitní centrum Archa Ostrava Poruba, Senioři ČR Ostrava) či střešních organizací (Koordinační centrum ostravských seniorů, Krajská rada seniorů).

Dobrovolnické programy zaměřené na seniory, ale naopak umožňující i jejich zapojení do nich, poskytují např.  DC ADRA Ostrava, Charita Ostrava, Slezská diakonie, Diakonie.

Vzdělávací, volnočasové, aktivizační, mezigenerační ale např. i duchovní programy nabízí např. Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.