<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu, pokračuje v pomoci

SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu, pokračuje v pomoci

S rostoucími náklady na úhradu bydlení, energií, potravin, dopravy a dalších výdajů se můžou dostávat do finanční tísně i domácnosti, které v minulosti tyto problémy neměly. V reakci na touto situaci vznikla řada opatření na úrovni státu (např. jednorázový příspěvek na děti, příspěvek na bydlení, zvýšení důchodů a další). Více o tom, jaké jsou možnosti při řešení situací, souvisejících se současnou ekonomickou situací, přináší tento článek.

Podpůrnou síť při hledání pomoci při řešení tíživých situací, do kterých se mohou Ostravané dostávat z důvodu stále se zvyšujících životních nákladů nabízí i město samotné. Funguje zde řada organizací a subjektů, na které je možné obrátit se ohledně bezplatné sociální pomoci a poradenství. Ať už se jedná o informace k dávkám sociální ochrany, řešení finančních problémů či problémů s bydlením, zprostředkování odborné pomoci až po potřebnou psychickou podporu. Místem prvního kontaktu na magistrátu města Ostravy zůstává Sociopoint, který pomáhá s nasměrováním všem, kdo potřebují pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace.