<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Začátek školního roku znamená pro rodiny i zvýšené finanční nároky. Řešení existuje.

Začátek školního roku znamená pro rodiny i zvýšené finanční nároky. Řešení existuje.

Se zahájením nového školního roku souvisí i finanční nároky, které rodiče řeší s nástupem dětí do škol. V nepříznivé finanční situaci mohou samoživitelé či rodiny s dětmi využít mimořádnou okamžitou pomoc. 

Tyto finance lze využít na úhradu nákladů spojených se vzděláním nezaopatřených dětí či jejich zájmovou činností. Rodiny mohou žádat o uhrazení nákladů na školní pomůcky, zájmové kroužky, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod. O dávku je nutné požádat ještě před uhrazením výdajů. Úřad práce při posouzení hodnotí finanční náročnost, možnost financování z jiných zdrojů, nezbytnost nákladů a mnohé další.

Rodiče, případně i další osoby pečující o děti, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci, se mohou obrátit o pomoc na náš SOCIOPOINT, kde sociální pracovníci rádi poradí s možnostmi řešení. Informují potřebné o veškerých možnostech pomoci, včetně poskytnutí okamžité mimořádné finanční pomoci. Umí nabídnou i možnost podání žádosti o získání finančních prostředků z nadací, podporující matky samoživitelky a nízkopříjmové rodiny. Chtěl bych ubezpečit všechny, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitnou ve složité životní situaci, že i tyto mají vždy svá řešení a znovu připomenout, aby se v žádném případě neostýchali o pomoc požádatSOCIOPOINT jsme zřídili právě pro řešení těchto situací a budu jedině rád, pokud jeho prostřednictvím bude pomoženo všem, kteří pomoc potřebují,“ konstatoval Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Sociopoint je situován přímo v budově Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí. Zájemci mohou sociální pracovníky Sociopointu kontaktovat na bezplatné lince 800 700 650, místo je v provozu každý den. Sociální pracovníci poskytnou radu, jak postupovat nejen v aktuálních nárocích souvisejících s uhrazením nákladů na školní pomůcky, ale poradí, jak postupovat při řešení existenčních potíží. Informují o případném nároku na příspěvky na bydlení, na děti apod. Na Sociopointu bylo vloni zřízeno také kontaktní místo pro bydlení, ve kterém mohou lidé nalézt také pomoc při řešení jejich životní situace.

Pomoc rodičům, jejichž finanční situace může být velmi složitá, osvětlí i učitelé a ředitelé ostravských škol. „Ředitelé ostravských škol jsou v této rovině velmi senzitivní, pakliže vnímají, že by tato tíživá situace mohla nastat, informují rodiče o možnosti obědů zdarma, které mohou být poskytnuty i dětem rodičů nenacházejícím se v hmotné nouzi. Je potřeba, aby se rodič neostýchal a obrátil se přímo na školu a společně s pedagogy cestu k bezplatnému zajištění obědů naleznou,“ doplnila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Školy zajišťují obědy dětem zdarma v rámci různých programů, například prostřednictvím prostředků kraje (podpora MPSV) nebo neziskových organizací a spolků (podpora MŠMT, soukromých dárců). Nově byl pro školní rok 2023/2024 vyhlášen dotační program Bezplatného stravování, do něhož se školy mohou hlásit přes Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Obědy pro děti zdarma ale zajišťuje například také společnost Women for women či nový charitativní projekt Patron dětí. Detailní informace o možnostech zajištění obědů zdarma získá rodič ve škole, kterou jeho dítě navštěvuje. Žákům prvních ročníků základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol jsou bezplatně poskytnuty základní školní potřeby v hodnotě 500 korun na žáka za jeden školní rok. Finance jsou využity například na výtvarné a psací potřeby, sešity aj., peníze dostávají školy ze státního rozpočtu.

Zdroj: www.ostrava.cz