<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Zaměřeno na seniory. Kdo bude ostravským Seniorem roku 2022?

Zaměřeno na seniory. Kdo bude ostravským Seniorem roku 2022?

Prvního října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů. Senioři tvoří v ČR zhruba 20% populace a tento podíl se bude dále zvyšovat. Tato demografická proměna postupně ovlivní všechny sféry života a je třeba s ní počítat.

Pokud jde o seniory, ve společnosti přetrvává nemálo stereotypů. Nejčastěji asi zjednodušené vidění seniora jako člověka s nízkými příjmy, odkázaného na pomoc jiných, systém sociální péče a souvisejících služeb. Řada lidí seniorního věku je přitom ještě ekonomicky aktivních, jsou počítačově gramotní, zapojují se do dobrovolnictví, věnují se volnočasovým aktivitám, navštěvují univerzity třetího věku a nejrůznější kulturní akce od divadelních představení po knihovny či muzea. Jsou pamětníky, umí zprostředkovat historické události mladším generacím a svými zkušenostmi obohacují každou společnost.

Podpora seniorů a proseniorských aktivit

Podpora seniorů s důrazem na jejich aktivní a autonomní život ve stáří by měla vycházet z předpokladu, že si lidé mají zachovat co nejdéle své fyzické i duševní schopnosti, přiměřené jejich zdravotnímu stavu, věku i sociálním poměrům. Na jejich postupný úbytek by pak měl reagovat systém podpory stárnutí – nabídnout přiměřenou podporu pro zajištění dobré kvality života v každém věku. Nezastupitelnou roli má zde samozřejmě i rodina. Zajímavé odkazy a linky k tomuto tématu přinášíme v rozcestníku v části Senioři.

Na podporu aktivit pro seniory existuje řada projektů. Město Ostrava například pomáhá financovat volnočasové aktivity seniorů prostřednictvím dotačního titulu Volný čas. Na posílení mezigeneračního dialogu a rozvoj mezigeneračního soužití se pak zaměřuje jedna z oblastí dotačního programu Rodinná politika. Více o možnostech dotační podpory pro projekty k aktivizaci seniorů se dočtete na této stránce.  

Kdo bude ostravským seniorem roku 2022?

Město Ostrava na své seniory myslí i jinak. Každoročně vyhlašuje anketu Senior roku. Návrh na ocenění může do 31. října 2022 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. Současně je vyhlášena i kategorie Klub seniorů roku 2022, do které je možné nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů. Podrobnější informace naleznete v tomto článku.  

Loňský ročník Seniora roku. Foto: Lukáš Kaboň