<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Akční plán rodinné politiky na rok 2023

Akční plán rodinné politiky na rok 2023

Rada města schválila Akční plán rodinné politiky na rok 2023. Poděkování patří všem, kteří se svými podněty podíleli na jeho tvorbě – zástupcům obvodů, organizací a spolků, členům strategické pracovní skupiny i komise pro rodinnou politiku. Dokument uzavírá proces naplňování priorit a opatření aktuálně platné koncepce rodinné politiky. Odráží potřeby terénu, reaguje na realizovaný Průzkum potřeb ostravských rodin (2020) a má ambici synergicky propojovat aktivity jednotlivých aktérů.

Akční plán pracuje se 14 opatřeními v 6 prioritách. Uvádí stěžejní aktivity a související indikátory, přehled priorit, opatření a konkrétních typů podporovaných aktivit rodinné politiky. Popisuje nejenom interní aktivity v kompetenci magistrátu, ale i ty externí, realizované jednotlivými aktéry napříč městem. Je tak zároveň i přehledem dobré praxe a žadatelé o dotační podporu si díky němu mohou udělat bližší představu o podporovaných aktivitách. Vše uzavírá přehled úspěšných, dotačně podpořených prorodinných projektů na aktuální rok.

Pro rok 2023 byla z rozpočtu města pro podporu rodin vyčleněna částka 899 000 Kč na realizaci akčního plánu a 1 510 000 Kč na dotační podporu projektů. Dalších 6 600 000 Kč je pak určeno na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů.

Rodinná politika je jedním z prvků, kterými město může působit na stabilizaci dlouhodobé ztráty počtu obyvatel. Snaží se o vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny, ve kterém mohou naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat. Konkrétní aktivity pro zajištění těchto cílů jsou každoročně definovány právě v akčních plánech. Ten aktuální je k dispozici ke stažení zde.

O tom, co přesně nás letos v rámci realizační fáze čeká, se více dočtete v tomto článku.