<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Město podpoří prorodinné a volnočasové aktivity

Město podpoří prorodinné a volnočasové aktivity

Město pro rok 2024 rozdělí 7,3 milionu korun na projekty umožňující smysluplné trávení volného času a dalším 1,7 milionem korun přispěje na prorodinné aktivity vedoucí k posílení mezigeneračního soužití, upevnění rodičovských kompetencí či rozvoji komunitního života ve městě. Žádosti o dotační podporu v obou oblastech mohou příslušné organizace podávat od 23. října do 3. listopadu tohoto roku. Rozhodlo o tom zářijové městské  zastupitelstvo.

Město podpoří také prorodinné a volnočasové aktivity

Jednou z oblíbených prorodinných akcí je také Zažít Ostravu jinak. Foto: Alois Francek

„V Ostravě působí  mnoho ověřených a kvalitních  organizací, které prostřednictvím svých  aktivit nabízejí především dětem a mladým lidem, ale také i rodinám napříč generacemi možnost trávení volného času. Naším zájmem je, aby  tato nabídka byla co nejširší a to i proto, že z prováděných průzkumů vyplývá, že zájem stále převyšuje nabídku. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky,  alokované do oblasti rodinné politiky i volného času, jsou rozhodně dobře investovány. Mé velké poděkování patří všem těm, kteří věnují svoji energii práci pro druhé, zejména pak  pro zajištění  smysluplných  a kvalitních  mimoškolních aktivit dětí a mládeže“., vysvětluje resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Dotačním titulem rodinná politika město v minulém roce podpořilo více než 30 projektů prorodinných organizací a spolků. Síť těchto subjektů pomáhá ve městě vytvářet rodině přátelské a zároveň bezpečné prostředí. Ať už se jedná o systematickou celoroční činnost rodinných a mateřských center, jednorázové akce rozvíjející komunitní život a mezigenerační dialog, projekty umožňující slaďování práce a rodiny až po aktivity preventivního charakteru, jako např. rodinné poradenství, semináře a vzdělávací kurzy a mnoho dalšího. Každoročně se s dotační podporou v této oblasti realizují oblíbené akce jako Tátafest či Zažít Ostravu jinak, ale např. i mezigenerační setkávání v domovech pro seniory. Příkladem je projekt dobrovolnického centra Adra Ostrava, v rámci kterého studenti středních škol navštěvují domovy pro seniory. Cílem je zmírňovat pocity osamělosti a sociální izolace seniorů trvale žijících v sociálních zařízeních. Mládeži zároveň umožňuje lépe pochopit starší generaci, naučit je trpělivosti, empatii, toleranci a hlavně zodpovědnosti. Nové podněty mohou u seniorů zlepšit psychickou pohodu a zdraví. Přináší zpestření jejich každodenní rutiny, povzbuzení k činnosti a pocit, že mají ve svém životě ještě co nabídnout.

Prostřednictvím dotačního titulu volný čas město podporuje celoroční volnočasové aktivity nebo jednotlivé akce, určené jak ostravským dětem a mládeži, tak i aktivním seniorům. Každoročně je podpořena více než stovka spolků a dalších neziskových organizací realizujících zájmovou činnost (tvořivé, divadelní a hudební kroužky, folklorní tanec, zpěv a mnohé jiné) ale i činnosti táborníků, skautů, mládežnických hasičů, rybářů apod. O prázdninách pak nabídku doplňují pobytové nebo příměstské tábory. Významně podpořen byl také spolek Senioři České republiky, díky jehož aktivitám se senioři společně setkávají a absolvují různé aktivity, soutěžemi počínaje, výlety konče.

Žádosti o dotační podporu v obou oblastech mohou příslušné organizace podávat od 23. října do 3. listopadu tohoto roku. O přidělení dotací se rozhodne do konce března 2024. Potenciální žadatelé (v případě rodinné politiky to mohou být právnické ale i fyzické osoby v souladu s podmínkami výzvy) si pro své zamýšlené projekty mohou v případě potřeby domluvit individuální konzultaci. V plánu je i informační seminář pro oblast rodinné politiky, který proběhne 10. října od 14.00 v budově magistrátu na Prokešově náměstí.
PREZENTACE – zde

Výzvy budou zveřejněny 22. září 2023. Podrobné informace k dotacím jsou pro zájemce k dispozici na odkazu: https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby